Buchem Chemie+Technik GmbH leverer høyteknologi produkter for plaststøpeindustrien.

- Rusthindrende kjemikalier
- Rensemidler
- Slipp- og smøremidler
Grønt artikkelnr. betyr normalt lagervare.
Antikor RS

Antikor RS               Artikkel nr.: 0201011

Korrosjonshindrende og smørende kjemikalie.

Antikor gir en pålitelig beskyttelse over en lengere tidsperiode. Antikor renner ikke, er 100% gasstett og holder seg myk over lang tid. Spesielt egnet til langtidsbeskyttelse av formverktøy. Bruk flere lag dersom formen skal stå lenge på lager. Ved igangkjøring av verktøyet blir Antikor borte etter etter 3-5 støp. Har du utstøtere som sverter, kan du kjøre frem utstøterpakken og tørke av olje og fett. Deretter sprayer du Antikor på utstøterene og svertingen forsvinner. Rustbeskytter også metaller under trådskjæring. Påvirker ikke prosessen i karet.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad

   
Solvo N

Solvo N                   Artikkel nr.: 0201031

Rensemiddel

Solvospray N løser opp fett, olje, tjære og resins. Brukes til å avfette og rense verktøy, maskiner og automobil komponenter. Ypperlig til å fjerne Antikor RS.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad

   
Butol

Butol                      Artikkel nr.: 0201015

Smøremiddel, antirustmiddel og rensemiddel

Butol er penetrerende, rustløsende, rusthindrende, rensende og fuktighetsdrivende. Brukes i applikasjoner som finmekanikk, elektronikk, maskinering av aluminium osv. Er godt egnet for å fjerne rust som oppstår pga høyt trykk mellom festeplaten på et plaststøpeverktøy og maskinbordet på plaststøpemaskinen.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad

   
Reiniger SE

Reiniger SE                     Artikkel nr.: 0201021

Rensemiddel

Ved støping av plastdetaljer kan det bygge seg opp rester av plast i verktøyet. Dette foringer kvaliteten på produktene. Renser SE er utviklet for å hindre denne oppbyggingen. Spray på SE når verktøyet er i åpen tilstand og la det stå i noen sekunder. Start støpingen igjen og plastrestene vil komme ut med de neste 3-5 bitene. SE hindrer ikke groing, så prosessen må gjentas med jevne mellomrom. Bruk gjerne faste intervaller alt etter hvor fort plastrestene bygger seg opp.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad

   
Reiniger SC

Reiniger SC          Artikkel nr.: 0201022

Rensemiddel

Rensemiddel SC har samme egenskaper som SE, men er best egnet til rengjøring av verktøyet i demontert tilstand. Fjerner lett polystyren og copolymerer, cellulose acetater, polyacrelater og polykarbonater.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad

   
Slippmiddel C5

Slippmiddel C5            Artikkel nr.: 0201041

Slippmiddel uten silikon.

Slippmiddel som ikke inneholder Silikon. Egner seg for bruk til produkter som skal trykkes, limes, lakkeres, males, dampbehandles eller galvaniseres.

Registrert av NSF for bruk til næringsmiddel industrien. NSF-146385

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad

   
Slippmiddel S10

Slippmiddel S10              Artikkel nr.: 0201045

Slippmiddel med silikon.

Slippmiddel som inneholder effektive kombinasjoner av silikoner. Kan brukes ved høye verktøytemperaturer. Ingen rester vil bli liggende igjen i verktøyet.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad

   
PTFE Fett Buflon GR      Artikkel nr.: 0104012

Syntetisk fett for smøring av utstøtere, sleider, gir, kjeder o.l..

Arbeidstemperatur opp til 200 grader Celsius.
Meget god vedheft til overflaten.
Spesielt godt egnet som smøring ved små toleranser.
Forskyves ikke på hurtig bevegelige overflater.
Gir ingen merker på plasten etter utstøtere.
Ikke farlig stoff i henhold til REACH.

Leveres i 100g boks.

HMS datablad
   
BP10

BP10                   Artikkelnr.: 0101043

Rusthindrende middel.

Rusthindrende middel for tråderoderingsmaskiner. BP10 blandes i vannet med 0,8% til 1,4% konsentrasjon. BP10 inneholder ikke ioner og påvirker ikke filtre. Ingen endring i elektrisk ledningsevne i badet selv om BP10 tilsettes. BP10 er biologisk nedbrytbar og inneholder ingen farlige stoffer. BP10 er et miljøvennlig produkt.

Leveres i kanner på 5 liter. (Pris er angitt pr. liter)

HMS datablad

   
BP30

BP30                 Artikkel nr.: 0111021

Rensemiddel.

Effektivt rensemiddel for EDM maskiner. Fjerner avfallstoffer etter eroderingsprosessen.

Leveres i 10 liters plastkanner. (Pris er angitt pr. liter)

HMS datablad

   
Interkor VP1026

Interkor VP1026                      Artikkel nr.: 0130002

Rengjøringsmiddel og rustbeskytter.

VP1026 er en fremragende rustbeskytter og rengjøringsmiddel for plastrester i snekkedrev. Tilsettes med ca. 1% til plastgranulat. Blandingen kjøres gjennom snekkedrevet og den vil rense ut gamle plastrester og samtidig virke rustbeskyttende. Volumet av blandingen bør være ca. 5 ganger snekkevolumet. VP1206 er løselig i vann og inneholder ingen farlige stoffer.

Leveres i kanner på 1 liter.

VP1026 Bruksanvisning

HMS datablad

   
Deioniseringsmasse

Deioniseringsmasse          Artikkel nr.: 0108012

Deioniseringsmasse for tråderoderingsmaskiner.
Leveres i sekker på 25liter. (Pris er angitt pr. liter)

HMS datablad for Lewatit NM91
HMS datablad for Resinex
 
  Form og Stanseteknikk AS
  Hananbakken 22
  1529 Moss
Telefon: 69267300

E-post: postmaster@formogstanse.no