M5 Gjengeelektrode kobber (07.04.005)

Dimensjon
T
Stig. Du L Lt Di C
M5 0,8 3,8 80 50 1,3 0,5