Sikkerhetskoblinger for vannkjøling.Utilsiktet frakobling av en vannkobling kan gi skader både på personer og utstyr.
Varmt vann kan gi brannskader, støpeformer kan miste kjølingen og produksjonslokaler kan få vannskader. DYROS har utviklet en enkel og effektiv sikkerhetskobling som ikke lar seg frakoble utilsiktet. Nedenfor vises et splitt-bilde av koblingen:


Normalt frakobles koblingen ved å trekke hunkoblingens ytre hylse bakover. Dyros sin sikkerhetskobling har montert en låsering som skrus mot hylsen og hindrer den fra å bli trukket bakover. For å koble fra, så må låseringen skrus tilstrekkelig bakover. Dvs, bare en tilsiktet handling kan koble fra koblingen. Veldig effektivt, veldig enkelt!

De fleste av Dyros sine hunkoblinger kan leveres som sikkerhetskoblinger, rette og vinklede, både for 6mm og 9mm gjennomløp.