0201015 Butol rustløser. 500ML (Verktøykasse på boks)

Smøremiddel, antirustmiddel og rensemiddel

Butol er penetrerende, rustløsende, rusthindrende, rensende og fuktighetsdrivende. Brukes i applikasjoner som finmekanikk, elektronikk, maskinering av aluminium osv. Er godt egnet for å fjerne rust som oppstår pga høyt trykk mellom festeplaten på et plaststøpeverktøy og maskinbordet på plaststøpemaskinen.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad