Interkor VP1026 1L kanne (0130002)

Rengjøringsmiddel og rustbeskytter.

VP1026 er en fremragende rustbeskytter og rengjøringsmiddel for plastrester i snekkedrev. Tilsettes med ca. 1% til plastgranulat. Blandingen kjøres gjennom snekkedrevet og den vil rense ut gamle plastrester og samtidig virke rustbeskyttende. Volumet av blandingen bør være ca. 5 ganger snekkevolumet. VP1206 er løselig i vann og inneholder ingen farlige stoffer.

For best suksess med å rengjøre skruen. Sett maks mottrykk på maskinen og la skruen dreie i 5 minutter før du skyter ut.

Gjenta dette 2-3 ganger. Etter at nozzlet er flyttet til formen, øker du den varme løpetemperaturen til 20 °C og stenger ut gjennom den åpne formen til det ikke er skumdannelse lenger.

Registrert av NSF for bruk til næringsmiddel industrien. NSF-147143

Leveres i kanner på 1 liter.

VP1026 Bruksanvisning

HMS datablad