Skruestikke 0 - 500mm spennlengde (2330-197500)

a b c L d e f h I n s Kraft,
kg
Vekt, 
kg
197 0-500 60 753 99 78 160 115 150 55 429 4500 68