Skruestikke 0 - 300mm spennlengde (2330-197300)

a b c L d e f h I n s Kraft,
kg
Vekt, 
kg
197 0-300 60 553 99 78 160 115 150 55 279 4500 56