EDM Tråd

Messingtråd, parafinfri.

 • Parafinfri
 • Høy kvalitet
 • God for automatisk treing
 • For alle trådmaskiner


 

Dia.
mm
Snelle
Vekt
kg
Strekk
N/mm
Art.nr.
Lager
0,25 K160 8 900 Messingtråd K160 0,25 Ja
0,25 K200 16 900 Messingtråd K200 0,25 Ja
0,25 K250 25 900 Messingtråd 0,25-K250 Ja
0,25 P5 5 900 Messingtråd 0,25-P5 Ja
0,25 P10 10 900 Messingtråd P10 0,25 Nei
0,25 P15 20 900 Messingtråd P15 0,25 Nei
0,25 K160 500 Messingtråd 0,25-K160-500 Ja
0,30 K160 8 900 Messingtråd K160 0,30 Nei
0,30 K200 16 900 Messingtråd K200 0,30 Ja
0,30 P10 10 900 Messingtråd P10 0,30 Nei
0,30 P15 20 900 Messingtråd P15 0,30 Nei

 

X-Tråd
Topas Plus X

 

 • X-Tråd
 • Høy kvalitet
 • For presisjons skjæring
 • For Charmilles maskinerDia.
mm
Snelle
Vekt
kg
Strekk
N/mm
Art.nr.
Lager
0,25 Bedra 8 (K160) 8 500 Topas Plus X 0,25 B8 Ja
0,25 Bedra 16 (K200) 16 500 Topas Plus X 0,25 B16 Ja

 

X-Tråd
Broncocut X • For Charmilles maskiner
Dia.
mm
Snelle
Vekt
kg
Strekk
N/mm
Art.nr.
Lager
0,25 Bedra 8 (K160) 8 520 Broncocut X 0,25 K160  8 KG Ja
0,25 Bedra 16 (K200) 16 520 Broncocut X 0,25 K200 16 KG Ja

 

Gamma phase tråd
Topas Plus H

 • Gamma phase tråd med høy strekkfasthet.
 • Spesielt for maskiner som trenger rett tråd for automat-treing.
 • Opp til 20% høyere hastighet enn standard messingtråd.
     
Dia.
mm
Snelle
Vekt
kg
Strekk
N/mm
Art.nr.
Lager
0,25 Bedra 8 (K160) 8 800 Topas Plus H 0.25 8kg Ja
0,25 Bedra 16 (K200) 16 800 Topas Plus H 0.25 16kg Ja
0,25 Bedra 8 (K160) 8 800 Topas Plus H 2.0 0.25 8kg Nei
0,25 Bedra 16 (K200) 16 800 Topas Plus H 2.0 0.25 16kg Nei
0,25 K250 25 800 Topas Plus H 2.0 0.25 25kg Nei
0,25 K355 45 800 Topas Plus H 2.0 0.25 45kg Nei
0,25 P5 5 800 Topas Plus H 0.25 5kg Ja
0,25 P10 10 800 Topas Plus H 0.25 10kg Nei
0,25 P15 20 800 Topas Plus H 0.25 20kg Ja
0,25 P15 20 800 Topas Plus H 2.0 0.25 20kg Nei
0,30 Bedra 8 (K160) 8 800 Topas Plus H 0.30 8kg Nei
0,30 Bedra 16 (K200) 16 800 Topas Plus H 0.30 16kg Nei
0,30 Bedra 8 (K160) 8 800 Topas Plus H 2.0 0.30 8kg Nei
0,30 Bedra 16 (K200) 16 800 Topas Plus H 2.0 0.30 16kg Nei
0,30 K250 25 800 Topas Plus H 2.0 0.30 25kg Nei
0,30 K355 45 800 Topas Plus H 2.0 0.30 45kg Nei
0,30 P5 5 800 Topas Plus H 0.30 5kg Nei
0,30 P10 10 800 Topas Plus H 0.30 10kg Nei
0,30 P15 20 800 Topas Plus H 0.30 20kg Nei
0,30 P15 20 800 Topas Plus H 2.0 0.30 20kg Nei

  

Gamma phase tråd
Z-Spark

 • Andre generasjon gamma phase tråd med høy strekkfasthet
 • Opp til 25% høyere hastighet enn std. CCA tråd
 • Meget god for høye arbeidsstykker


Dia.
mm
Snelle
Vekt
kg
Strekk
N/mm
Art.nr.
Lager
0,25 K160 8 900 Z-Spark 0,25 8kg Nei
0,25 K200 16 900 Z-Spark 0,25 16kg Ja
0,25 P10 10 900 Z-Spark 0,25 10kg Nei
0,25 K250 25 900 Z-Spark 0,25 25kg Nei
0,30 K200 16 900 Z-Spark 0,30 16kg Nei
0,30 P10 10 900 Z-Spark 0,30 10kg Nei