Utstøter med kont hode dia. 12,0 X 200 form D (33111-12,0-200)

 D1 d1 k L1
12,0 14 2,73 200