Utstøter med kont hode dia. 1,0 X 100 form D (33111-1,0-100)

 D1 d1 k L1
1 1,8 1,19 100