Utstøter med kont hode dia. 1,1 X 100 form D (33111-1,1-100)

 D1 d1 k L1
1,1 1,8 1,11 100