Form 01 PK21-PK22

Festeplater PK21 og PK22,  156x156mm. Samme yttre mål som formplatene.

PK21 med hull for styrering, PK22 uten hull.