Sikkerhetskoblinger

Dyros sikkerhetskoblinger
Utilsiktet frakobling av vannkoblinger kan være farlig. Varmt vann kan gi forbrenning, utstyr kan ødelegges på grunn av manglende kjøling og vannskader på bygninger/maskiner kan lett oppstå.

Dyros sikkerhetskoblinger lar seg bare koble fra ved å skru tilbake en låsering som låser hunkoblingens ytre hylse i låst posisjon. Se bilde under ! Dermed er utilsiktet frakobling ikke mulig.

De aller fleste Dyros hunkoblinger leveres også som sikkerhetskoblinger.