Behandling og lagring av EDM tråd

Det kan være besparende å ha greie rutiner for oppbevaring av nye og brukte spoler med EDM tråd. Som en av Europas største produsenter av EDM tråd, gir Berkenhof følgende enkle råd.

Oppbevaring av ubrukte spoler.
Oppbevar alltid ubrukte spoler i original emballasje. Spolene fra Berkenhof er pakket i støvtett, lufttett og ristesikker emballasje. Dette sikrer at tråden ikke blir oksydert og at viklingene på spolen ikke kommer ut av stilling i forhold til hverandre. Tråden bør oppbevares i normal romtemperatur uten store temperaturvandringer som kan gi fortettet fuktighet.

Oppbevaring av delvis brukte spoler.

 

 

 

 

Det er viktig å sikre den løse enden av tråden før spolen tas ut av maskinen.

Fest enden som vist i figur 1 og 2

Delvis brukte spoler bør oppbevares i original lukket emballasje for å redusere oksydasjon og  forurensing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke fest den løse trådenden som vist i figurene 3 og 4 til høyre. Det fører lett til at viklingene skifter plass på spolen og senere  trådbrudd.