Form 01-21 PO

Underlagsskive med festeskrue for utstøter plate.

Alle dimensjoner i mm.

d Art. nr
18 PO-1803