Polering av arbeidsstykker i stål.

Basert på anbefalinger av: 


Polering av kaviteter i støpeverktøy er nødvendig og kan være tidkrevende. Dette er et arbeide som krever erfaring spesielt fordi mye av det utføres manuelt. Form og Stanseteknikk leverer imidlertid en del hjelpemidler som gjør arbeidet lettere og raskere. Dette er utstyr som leveres av den svenske produsenten Diprofil som har over 50 års erfaring på dette.
Be om Diprofil katalog her, eller gå inn på vår hjemmeside og se en oversikt over produktene. 

Arbeidsstykke: Frest stykke i verktøystål.
Trinn 1
              
Fjern grader etter fresingen med Diprofil serie SSC bryner.
Arbeidet kan gjøres manuelt eller med en av Diprofils polering/filemaskiner (f.eks. type FXP) påmontert FMR/VH, VEA eller QEA holdere for bryner.
Bruk bryner med så liten kornstørrelse som mulig for å lette videre poleringsarbeide. 
Form gjerne brynet etter profilen på arbeidsstykket på forhånd.
Bruk gjerne oljesmøring under slipingen, f.eks LFO-0,45.
Trengs sliping i smale spalter kan det brukes Diprofil super-bryner eller Diprofil diamantfiler.
Trinn 2 Bruk 45µm diamantpasta, eks OWS-45-MC/10, sammen med et poleringsverktøy av hardt tre. Trestykket kan med fordel formes etter profilen av stålstykket som skal slipes.
Brukes en Diprofil polering/slipemaskin, kan de samme holderene som nevnt ovenfor
brukes.
Trinn 3 Skift over til 15µm diamantpasta, eks OWS-15-MC/10, med samme verktøy som under
trinn 2.
Trinn 4 Behold samme diamantpasta som under trinn 3, men skift over til verktøy av bløtt tre.
Trinn 5 Bruk 6µm diamantpasta, eks. OWS-6-MC/10, sammen med bløtt tre polerings verktøy.
Trinn 6 6µm diamantpasta sammen med filt poleringsverktøy. Filt poleringsverktøy leveres både
for Diprofil polering/slipemaskin og for Diprofil roterende håndverktøy.
Trinn 7 Sluttpolering med 3µm diamantpasta, eks. OWS-3-MC/10 og filt poleringsverktøy.
  Ønskes en "speilblank" overflate, så bruk til slutt 1µm diamantpasta, eks. OWS-1-MC/10, sammen med et bløtt stykke tøy.

Arbeidsstykke: Herdet eller hardt stål med gnisterodert overflate.
Trinn 1
              
Fjern grader etter fresingen med Diprofil serie EDM bryner.
Arbeidet kan gjøres manuelt eller med en av Diprofils polering/filemaskiner (f.eks. type FXP) påmontert FMR/VH, VEA eller QEA holdere for bryner.
Bruk bryner med så liten kornstørrelse som mulig for å lette videre poleringsarbeide. 
Form gjerne brynet etter profilen på arbeidsstykket på forhånd.
Bruk gjerne oljesmøring under slipingen, f.eks  LFO-0,45.
Trengs sliping i smale spalter kan det brukes Diprofil super-bryner eller Diprofil diamantfiler.
Trinn 2 Bruk 45µm diamantpasta, eks OWS-45-MC/10, sammen med et poleringsverktøy av hardt tre. Trestykket kan med fordel formes etter profilen av stålstykket som skal slipes.
Brukes en Diprofil polering/slipemaskin, kan de samme holderene som nevnt ovenfor brukes.
Trinn 3 Skift over til 15µm diamantpasta, eks OWS-15-MC/10, med poleringsverktøy av hardt eller bløtt tre.
Trinn 4 Behold samme diamantpasta som under trinn 3, men skift over til filt verktøy.
Filt poleringsverktøy leveres både for Diprofil polering/slipemaskin og for Diprofil roterende håndverktøy.
Trinn 5 Bruk 6µm diamantpasta, eks. OWS-6-MC/10, sammen med filt polerings verktøy.
Trinn 6 Sluttpolering med 3µm diamantpasta, eks. OWS-3-MC/10 og filt poleringsverktøy.
  Ønskes en "speilblank" overflate, så bruk til slutt 1µm diamantpasta, eks. OWS-1-MC/10, sammen med et bløtt stykke tøy.