Tråd for gnisterosjon

Topas Plus H og Topas Plus X

Hvorfor bruke gamma fase tråd som Topas Plus H og Topas Plus X i trådskjæring.

Større skjærehastighet. Opp til 20-35% høyere hastighet sammenlignet med messingtråd.
Bedre presisjon i skjæringen. Jevnere energioverføring mellom tråd og arbeidsstykke gir mindre
avvik fra skjærebanen og en finere overflate.
Bedre prosess stabilitet. Mer effektiv energioverføring gir lavere trådtemperatur og dermed
lavere risiko for trådbrudd.

Disse fordelene må veies opp mot at gamma fase tråden er dyrere enn standard messingtråd.
Normalt så vil spart tid gi større innsparing enn økt trådkost fordi maskintiden er vesentlig dyrere.
Et enkelt regnestykke viser at på en 8kg snelle med trådhastighet på 12m/min så vil innsparing skje dersom maskinkost er høyere enn ca. 100,-/time og økt skjærehastighet er 20%.

20% økt skjærehastighet gir en innsparing på over 5 timer på en 8kg snelle ved 12m/minutt trådhastighet og 0,25mm tråddiameter. 

  Topas Plus H Topas Plus X
Generelt: For universelt bruk Høy-hastighets X-tråd
Maskintype Alle maskiner Charmilles type
Skjærehastiget kontra messing Opp til20% høyere Opp til 35% høyere
Overflate finhet Inntil Ra 0,30µm Inntil Ra 0,30µm
Automatisk treding Utmerket Meget god

Nedenfor er vist en oversikt over skjærehastighet og overflatekvalitet for Topas Plus familien:


Vi ser at Topas Plus X gir høyest skjærehastighet med Topas Plus H like bak. Topas Plus H gir noe bedre overflate kvalitet etter skjæring.
En link for nedlasting av data for hele Topas Plus familien finner du her: Topas Plus (PDF 2,3MB)