WSC Formrense system

8 trinn for rensing av former.

Kjølekanaler i sprøytestøpe former vil over tid gro igjen slik at det blir vankeligere å holde formen på riktig temperatur.

Vår mangeårige leverandør av kjemikalier, Buchem Chemie + Technik, har utviklet et system for rensing av kanalene.

Systemet består av en filterenhet og et kjemikaliesett. Rensingen gjøres ved koble filterenheten inn mellom formens varmeenhet (TCU) og formen som skal renses. Deretter kjøres prosessen først med WSC-Fase 1 kjemikalie og deretter med WSC-Fase 2 kjemikalie. Prosessen er beskrevet i 8 trinn nedenfor.

1) Tøm ut alt gammelt/brukt vann fra form og systemer. Koble så til WSC enheten med et nytt filter i filterenheten.

2) Fyll opp filterenheten med WSC-Fase 1 (1,2 liter) og koble til varmeenheten (TCU).
3) Fyll opp resten av systemet med vann og kjør prosessen med 80 grader Celsisus (Bypass 50% åpen.) i 30 minutter.
4) Tøm så ut den brukte blandingen av vann og rensemiddel.
5) Fyll opp filterenheten med WSC-Fase 2 (1,2 liter) og koble til igjen.
6) Fyll opp resten av systemet med vann og kjør rensesyklusen med 80 grader Celsius (Bypass 50% åpen.) i 15 minutter.
7) Tøm ut den brukte blandingen og ta filteret ut av enheten.
8) Spyl/skyll ut hele systemet med kaldt vann (Bypass 50% åpen.) til det er tomt for såpe/skum.
9) Dersom formen er ekstrem rusten eller skitten, så utfør trinn 1-4 to ganger.