Antikor RS 500ml Aerosol kanne (0201011)

Korrosjonshindrende og smørende kjemikalie.

Antikor gir en pålitelig beskyttelse over en lengere tidsperiode. Antikor renner ikke, er 100% gasstett og holder seg myk over lang tid. Spesielt egnet til langtidsbeskyttelse av formverktøy. Bruk flere lag dersom formen skal stå lenge på lager. Ved igangkjøring av verktøyet blir Antikor borte etter etter 3-5 støp. Har du utstøtere som sverter, kan du kjøre frem utstøterpakken og tørke av olje og fett. Deretter sprayer du Antikor på utstøterene og svertingen forsvinner. Rustbeskytter også metaller under trådskjæring. Påvirker ikke prosessen i karet.

Leveres i 500ml aerosol boks.

HMS datablad