Blå verktøyfjær 13x76mm (MB13 - 076)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

12,5 6,3 76 10,2