Blå verktøyfjær 63x115mm (MB63 - 115)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

63 38 115 187