Blå verktøyfjær 63x400mm (MB63 - 400)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

63 38 400 48,5