Diamant verktøy, skaft Ø 3,0 mm (D-0916L-H3)

Dimensjoner Korn Art.nr.
D1,6 T10 R45 L46 D151 D-0916L-H3