Diamant verktøy, skaft Ø 3,0 mm (D-0924L-H3)

Dimensjoner Korn Art.nr.
D2,4 T10 R30 L46 D151 D-0924L-H3