Diamant verktøy, skaft Ø 3,0 mm (D-6054-H3)

Dimensjoner Korn Art.nr.
D6,0 T10 R3 L49 D151 D-6054-H3