Fressett med fire hardmetall full radie freser Ø 6,8,10 og 12

Fressettet med to skjærs hardmetall freser Ø 6,8,10 og 12

Disse to skjærs fresene kan brukes til å frese radie

Bestillingsnummer: PR12659BLC2SXXX30B