Gul verktøyfjær 40x76mm (MG40 - 076)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

40 20 76 379