PTFE Fett Buflon GR (0104012)

Syntetisk fett for smøring av utstøtere, sleider, gir, kjeder o.l..

Arbeidstemperatur opp til 200 grader Celsius.
Meget god vedheft til overflaten.
Spesielt godt egnet som smøring ved små toleranser.
Forskyves ikke på hurtig bevegelige overflater.
Gir ingen merker på plasten etter utstøtere.
Ikke farlig stoff i henhold til REACH.

Leveres i 100g boks.

HMS datablad