0201022 Reiniger SC formrenser til bruk i kald tilstand

Rensemiddel

Rensemiddel SC har samme egenskaper som SE, men er best egnet til rengjøring av verktøyet i demontert tilstand. Fjerner lett polystyren og copolymerer, cellulose acetater, polyacrelater og polykarbonater.

Leveres i 500ml aerosol boks.

 

HMS datablad