Rød verktøyfjær 13x51mm (MR13 - 051)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

12,5 6,3 51 19,6