Rød verktøyfjær 16x32mm (MR16 - 032)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

16 8 32 52,8