Rød verktøyfjær 20x25mm (MR20 - 025)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

20 10 25 216