Rød verktøyfjær 20x305mm (MR20 - 305)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

20 10 305 15