Rød verktøyfjær 25x152mm (MR25 - 152)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

25 12,5 152 47,8