Rød verktøyfjær 32x127mm (MR32 - 127)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

32 16 127 93