Rød verktøyfjær 32x38mm (MR32 - 038)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

32 16 38 388