Rød verktøyfjær 40x203mm (MR40 - 203)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

40 20 203 77