Rød verktøyfjær 50x305mm (MR50 - 305)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

50 25 305 73