Tre ribbe, hard, sett med 9 stk (WLR-H)

Sett med 1 stk (9stk tot.) av hver av ribbene ovenfor med hardt tre.