Grønn verktøyfjær 10x25mm (MV10 - 025)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

10 5 25 10