Grønn verktøyfjær 10x38mm (MV10 - 038)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

10 5 38 6,8