Blå verktøyfjær 10x51mm (MB10 - 051)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

10 5 51 8,9