Blå verktøyfjær 20x76mm (MB20 - 076)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

20 10 76 25,1