Blå verktøyfjær 32x152mm (MB32 - 152)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

32 16 152 37,8