Forlengelse for fast koblingsbro, 1/4", 22mm. (B 1414/22)

Gjenger H2 D2 Løp
BSP 1/8" 22 17 8