Grønn verktøyfjær 32x178mm (MV32 - 178)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

32 16 178 18,2