Gul verktøyfjær 16x102mm (MG16 - 102)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

16 8 102 25,6