Gul verktøyfjær 20x32mm (MG20 - 032)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

20 10 32 224