Gul verktøyfjær 25x102mm (MG25 - 102)

Min. dia. yttre føring 
mm
Maks. dia. indre føring
mm

Fri lengde, 
mm

Kraft 
N/mm

25 12,5 102 96,3