Mandrel for polerings ringer type 8, 3mm skaft (M-8/3)

For bruk sammen med ringtype: Art. nr.:
Type 8 M-8/3